fbpx

Restrukturyzacja firmy - Kraków

Postępowanie restrukturyzacyjne (Kraków) działalności gospodarczej (firmy oraz małych gospodarstw) jest procedurą, której głównym celem jest zapobiegnięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Innymi słowy – procesem restrukturyzacji firmy objęta może zostać działalność, w przypadku której doszło do utraty płynności finansowej (doszło lub w krótkim czasie dojdzie do niewypłacalności), jednak istnieje szansa na poprawę rentowności.

Możliwość skorzystania z restrukturyzacji firmy prowadzi zatem do uniknięcia ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, a więc tym samym do ochrony majątku tak należącego do niego, jak i majątku przedsiębiorstwa. Dotyczy przy tym prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach – zarówno JDG, jak i na przykład spółki osobowej czy kapitałowej. Możliwa jest ponadto restrukturyzacja małych gospodarstw (Kraków). Jednocześnie takie postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zabezpieczenie prawa wierzycieli do odzyskania zobowiązań.

Czy trzeba korzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego lub też ekspert posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego zapewniają przedsiębiorstwu fachowe wsparcie prawne i doradcze zarówno przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, jak i w jego trakcie. Mogą pełnić rolę nadzorczą, gwarantując poprawność dalszych kroków przedsiębiorcy w kontekście zaspokojenia wierzycieli.

Zadaniem wykwalifikowanego doradcy jest ponadto ustalenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego. To niezwykle ważne, ponieważ dokumentacja ta zostanie w późniejszym czasie przedstawiona wierzycielom, którzy będą mogli ustalić zasadność planu czy też możliwość jego realizacji.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub też zarządcy.

Postępowanie restrukturyzacyjne - to musisz wiedzieć

Obecnie postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednej z kilku form, to jest:

  • w postaci postępowania układowego,
  • jako postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • w formie postępowania sanacyjnego,
  • w formie przyspieszonego postępowania układowego.

Do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi na skutek złożenia przez przedsiębiorcę stosownego wniosku do sądu lecz nie tylko, gdyż postępowanie o zatwierdzenie układu nie wymaga decyzji Sądu, to dłużnik podejmuje decyzję o jego otwarciu. W tym momencie dochodzi do sporządzenia spisu wierzytelności – w dokumentacji tego rodzaju ujęci muszą zostać wszyscy obecni wierzyciele, względem których ma dojść do zawarcia układu.

Na podstawie wspomnianego wcześniej planu wierzyciele poznają propozycje układowe – nad akceptacją określonego układu głosują wszyscy (zgromadzenie wierzycieli). Dopiero po uzyskaniu większości głosów dochodzi do jego przyjęcia. Decyzję o zawarciu układu pomiędzy wierzycielami i przedsiębiorstwem w trakcie restrukturyzacji zatwierdza formalnie sąd.

Nie wiesz, jak wybrać doradcę restrukturyzacyjnego (Kraków)? Obawiasz się, że dojdzie do nagłego pogorszenia sytuacji finansowej firmy? Nie zwlekaj – zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów, którzy gotowi są odpowiedzieć na najważniejsze pytania w tym zakresie!

Call Now Button