fbpx

Upadłość konsumencka Warszawa.
Jak wyjść z długów?

Upadłość konsumencka Warszawa

Klientom naszego biura udzielamy doradztwa związanego z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Proces tego rodzaju dostępny jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność w formie jednoosobowej lub jako wspólnik spółki cywilnej. .

Zasady postępowania upadłościowego

Konsumenckie postępowanie upadłościowe (Warszawa) jest procedurą, której efektem może być umorzenie zobowiązań upadłego (częściowe lub całkowite) oraz doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Prawo upadłościowe przewiduje przy tym, że do złożenia wniosku przystąpić może osoba niewypłacalna, czyli taka, która od przynajmniej 3 ostatnich miesięcy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Do tego miesięczne dochody dłużnika są niższe niż łączne koszty spłaty i utrzymania.

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić upadłość konsumencką? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość do sądu, który będzie rozpatrywać zasadność Twojej decyzji. Możesz zdecydować się na samodzielne działanie lub też powierzyć prowadzenie postępowania upadłościowego specjaliście – na przykład kancelarii doradczej czy prawnej.

Ogłoszenie upadłości przez sąd

Sąd może, ale nie musi pozytywnie rozpatrzyć wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli jednak podejmie decyzję twierdzącą ustali także, na jakich warunkach zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli. Oznacza to, że długi mogą zostać do pewnej kwoty umorzone (w określonych, wyjątkowych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie zobowiązań). Konieczne jest także wyliczenie masy upadłościowej (wynikającej bezpośrednio z wielkości majątku dłużnika).

Syndyk masy upadłości zostaje zobowiązany do spieniężenia majątku i przeznaczenia pozyskanych środków na zabezpieczenie wierzytelności. Jeżeli kwota ta nie jest wystarczająca, postępowanie prowadzi do ustalenia planu spłaty. Takie działanie jest także wymagane, jeżeli osoba fizyczna ogłaszająca upadłość konsumencką nie dysponuje żadnym majątkiem.

Jak wyjść z długów (Warszawa)?

Chcesz wyjść z długów i planujesz ogłosić upadłość? Każdy doradca będzie zalecał bardzo ostrożne podejmowanie decyzji – proces upadłości powinien stanowić absolutną ostateczność. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wcześniej skonsultuj się ze specjalistą w zakresie upadłości. Możliwe, że znajdzie on dla Ciebie bezpieczniejsze wyjście!

Konsekwencje upadłości konsumenckiej mogą być dotkliwe, ponieważ w skład masy upadłości wchodzi cały majątek dłużnika, w tym chociażby jego nieruchomość. Oznacza to zatem, że po ogłoszeniu bankructwa stracisz dostęp nie tylko do ewentualnych oszczędności i wartościowych przedmiotów, ale też do własnych czterech kątów. Oczywiście, nie można zapominać także o korzyściach wynikających z pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości wielu Klientów naszego biura odczuwa jednak znaczną ulgę. Przede wszystkim, w dniu ogłoszenia upadłości zawieszeniu, a następnie umorzeniu ulegają postępowania egzekucyjne i windykacyjne. Dług przestaje narastać, ponieważ nie mogą być dalej naliczane odsetki. Tym samym zyskujesz możliwość nowego startu, bez tak nadmiernego obciążenia w postaci zadłużenia.

Call Now Button