fbpx

Upadłość konsumencka Kraków

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (Kraków) jest procedurą, o której słyszało z pewnością wiele osób fizycznych zmagających się z trudnościami dotyczącymi spłaty wierzycieli.

Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej skierowane jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do osób fizycznych prowadzących działalność w formie jednoosobowej lub jako wspólnik spółki cywilnej. Jego celem jest oddłużenie, także poprzez możliwość częściowego lub całościowego umorzenia zobowiązań.

Jak wyjść z długów (Kraków)?

Osoby mieszkające w Krakowie lub w najbliższych okolicach, zainteresowane skorzystaniem z możliwości otwarcia postępowania upadłościowego zachęcamy do wcześniejszej konsultacji z naszymi ekspertami specjalizującymi się w sprawach upadłości konsumenckich. Obowiązuje bowiem słuszny pogląd, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy traktować jako ostateczność – przed podjęciem takiej decyzji warto sprawdzić swoją rzeczywistą sytuację finansową i, w odniesieniu do pełnej informacji, dopiero wówczas powziąć ostateczne kroki. Może się okazać, że upadłości będzie można uniknąć!

Jeśli jednak okaże się, że jedynym wyjściem z długów jest przeprowadzenie upadłości konsumenckiej, również udzielona zostanie Ci niezbędna pomoc prawna.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w praktyce

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej wymaga dopełnienia kilku niezbędnych formalności. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że do złożenia wniosku upoważniony jest dłużnik będący osobą niewypłacalną (która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od przynajmniej 3 ostatnich miesięcy), której wynagrodzenie nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania oraz spłaty wierzycieli.

Procedura upadłości konsumenckiej (Kraków) nakłada na dłużnika obowiązek złożenia wniosku do sądu upadłościowego. Musisz jednak pamiętać, że sąd nie musi go zaakceptować – co więcej, cały proces może być dość skomplikowany, a jego wynik niepewny. Jeżeli jednak wyda decyzję pozytywną i sąd upadłościowy ogłosi upadłość, a następnie po zlikwidowaniu składników majątku ustali warunki zaspokojenia wierzycieli. W wyjątkowej sytuacji może ponadto częściowo lub w całości umorzyć zadłużenie, jednak nie jest to postępowanie ani standardowe, ani częste.

Wraz z wydaniem decyzji dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej sąd powołuje syndyka masy upadłości, na którym spoczywać będzie obowiązek spieniężenia majątku upadłego.

Jeżeli, jako dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką takim majątkiem nie dysponujesz (lub wielkość masy upadłościowej nie jest w stanie zaspokoić wierzytelności), ustalony zostanie plan spłaty wierzycieli lub w przypadku zaistnienie szczególnych okoliczności Sąd postanowi umorzyć ciążące na Tobie zadłużenie w całości lub w części.

Wady postępowania upadłościowego

Chociaż upadłość konsumencka pozwala na wyjście ze spirali długów i jest dla wielu osób często jedyną możliwością ograniczenia narastania dalszych zobowiązań, należy pamiętać, z jakimi konsekwencjami się wiąże.

Dłużnik dysponujący jakimkolwiek majątkiem, w tym nieruchomością musi liczyć się z możliwością utraty domu lub mieszkania. Syndyk zobowiązany zostanie ponadto do zajęcia Twoich środków zgromadzonych na kontach bankowych, jak i wynagrodzenia (do określonej wysokości). W skład masy upadłości wchodzić będzie również majątek ruchomy – na przykład samochód, motocykl, przyczepa kempingowa i podobne.

Call Now Button