fbpx

Restrukturyzacja firmy Warszawa

Restrukturyzacja firm, małych gospodarstw

Prowadzisz własną firmę i borykasz się z problemami z zachowaniem płynności finansowej? Restrukturyzacja firmy (Warszawa) jest jedną ze skuteczniejszych metod umożliwiających przedsiębiorcy przysłowiowy powrót do gry. W całym procesie wesprze Cię doradca restrukturyzacyjny z Warszawy, który poprowadzi postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę, a także rzetelnie zebrane informacje dotyczące aktualnego stanu przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z postępowania restrukturyzacyjnego

Prowadzimy doradztwo restrukturyzacyjne dla firm (Warszawa). Tego rodzaju działania stanowią ważny krok w ochronie przedsiębiorstwa, pozwalający na uniknięcie ogłoszenia upadłości w przyszłości. Bezpiecznym rozwiązaniem jest w takim przypadku skorzystanie z fachowej pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, którego poznasz w naszym zespole eksperckim.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne [Dz.U.2022.2309 t.j.] postępowanie restrukturyzacyjne ma chronić firmę przed upadłością, ale też umożliwić zawarcie układu z wierzycielami, na mocy którego zabezpieczone zostaną ich prawa do odzyskania zobowiązania.

Doradca restrukturyzacyjny Warszawa

Doradca restrukturyzacyjny lub też kompetentna kancelaria restrukturyzacyjna jest w stanie poprowadzić w imieniu przedsiębiorcy czy spółki działania mające na celu ustabilizowanie płynności finansowej, a także przekształcenie poszczególnych elementów firmy, by ponownie stała się ona rentowna.

Prawo do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego ma przedsiębiorstwo niewypłacalne lub niewypłacalnością zagrożone – w tym podmiot taki musi wykazać brak zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Otwarcie postępowania następuje, jak wspomniano, na wniosek. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia spisu wierzytelności, lecz w tym zakresie przewidziane są wyjątki w szczególności dla postępowania o zatwierdzenie układu. W takim dokumencie ujęci zostają wszyscy wierzyciele, wobec których ma nastąpić zawarcie układu. Wierzyciele muszą zaakceptować zaproponowane przez Dłużnika propozycje układowe. W przypadku przyjęcia układu fakt ten potwierdza sąd. 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Doradca restrukturyzacyjny poprowadzi postępowanie, przyjmując rolę nadzorcy układu, zarządcy lub też nadzorcy sądowego. Same postępowania restrukturyzacyjne występują natomiast w kilku formach, w tym jako:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne,
  • postępowanie układowe.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących poprawnego przejścia przez procedurę restrukturyzacyjną, gdy nie wiesz, od czego musisz zacząć, koniecznie skontaktuj się z naszym zespołem doradców!

Call Now Button