fbpx
Jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Krajowy Rejestr Długów, średnie zadłużenie, przypadające na jednego konsumenta, to 18 651 zł. Długi Polaków wynoszą w 2022 r. już 45,2 mld zł. Ma je 2,4 mln osób. W niniejszym wpisie podpowiemy jak wyjść z długów chwilówek a także jak wyjść z długów w parabankach oraz gdzie szukać pomocy.

Oddłużenie

Wiele osób, zdając sobie pytanie jak wyjść z długów chwilówek lub jak wyjść z długów w parabankach, uświadamia sobie – błędnie, że jedynym sposobem oddłużenia, dotyczy to w szczególności oddłużenia osób fizycznych jest zaciągniecie kolejnego długu na spłatę już istniejących. Takie finansowanie nazywane jest to kredytem lub pożyczką konsolidacyjną. Nic bardziej mylnego. Ponieważ kredyt czy pożyczka konsolidacyjna nie poprawi i tak trudnej sytuacji dłużnika. Najczęściej przyczyni się do jeszcze większego pogorszenia sytuacji finansowej.

Przede wszystkim należy pamiętać, że konsolidacyjne finansowanie zazwyczaj są droższe od zwykłego kredytu czy pożyczki. Skoro ktoś zaciąga pożyczkę na spłatę długów, to znaczy że jego sytuacja finansowa nie jest dobra. W takiej sytuacji pożyczkodawca musi rekompensować sobie ryzyko związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem braku spłaty zobowiązania. Ta rekompensata ryzyka polega na obciążeniu pożyczkobiorcy dodatkowymi i znacznie większymi opłatami a to za udzielenie pożyczki a to za rozpoznanie wniosku itd. Zaciągnięcie nowego zobowiązania w celu spłaty zadłużenia najczęściej nie prowadzi do oddłużenia ale do jego powiększenia a w konsekwencji do powstania tzw. pętli zadłużenia.

Nie rekomendujemy powyżej opisanego sposobu ani w przepadku oddłużenia osób fizycznych ani w przypadku oddłużenia firm.

Jeżeli chcesz już generować nowe zobowiązanie na długi jak wyjść z nich, to lepszym rozwiązaniem będzie pożyczenie pieniędzy od kogoś z rodziny. Może to nie jest idealny sposób na pozbycie się problemu finansowego, poza tym wymaga przyznania się najbliższemu do kłopotów, ale z pewnością najbliższy  nie zażąda od Ciebie opłat za udzielenie finansowania lub odsetek.

No więc jak wyjść z długów 

Wykonaj własny plan spłaty. Nikt nie mówi, że oddłużenie kredytowe będzie łatwe, ale nie jest niemożliwe.

Postaraj się wygenerować dodatkowe środki finansowe aby móc dokonać przedterminowej spłaty zobowiązania. Dzięki temu Twoje obowiązanie zmniejszy się o odsetki.  Podejmij pracę, może uda Ci się znacznie nadpłacić zadłużenie kredytowe. Takie rozwiązanie, to świetny sposób na oddłużenie kredytowe.  Z jednej strony nie musisz spłacać odsetek za kapitał nadpłacony a z drugiej strony masz prawo do żądania zwrotu części opłat jakie pobrano od Ciebie w chwili udzielenia kredytu.

Oddłużanie chwilówek może być prostsze niż Ci się zdaje. Porozmawiaj z pożyczkodawcą, przedstaw mu swoją trudną sytuację. Może uda Ci się wynegocjować wydłużenie okresu spłaty zobowiązania albo odroczyć spłatę.

Sprawdź, czy dług się nie przedawnił. Bardzo często,  gdy uświadomimy wierzycielowi, że wiemy o tym, że cześć zadłużenia jest przedawniona ale chcemy spłacić część nie przedawnioną  wierzyciele wyrażają zgodę na częściową spłatę zadłużenia.

Sprawdź, czy Twój bank wprowadził tzw. wakacje kredytowe. Musisz jednak pamiętać o tym, że jak każde wakacje to i to rozwiązanie kosztuje. Zdaj sobie sprawę z tego, że co prawda nie będziesz dokonywał spłat na przykład rat kapitałowych przez jakiś okres, ale ten kapitał i tak musisz spłacić. Najczęściej kredytodawca powiększy sumę zawieszonych rat kapitałowych do rat, które będziesz spłacał w przyszłości.

Innym sposobem na to jak się oddłużyć jest np. sprzedaż części majątku i przeznaczenie tych środków na spłatę lub nadpłatę.

Oddłużenie może również polegać na zwolnieniu Cię z części zobowiązania przez wierzyciela, w przypadku gdy dokonasz jednorazowej spłaty zobowiązań. Ten sposób jest najlepszy na to jak wyjść z długów chwilówek. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku chwilówek pożyczkodawcy bardzo często dokonują częściowego umorzenia długu pod warunkiem zapłaty umówione kwoty.

Szukając odpowiedzi na pytanie jak wyjść z długów, zrób zestawienie swoich zobowiązań.  Ustal, które z nich możesz obniżyć. Może możesz zrezygnować z dojazdów do pracy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej ? Pamiętaj również aby skrupulatnie przeczytać umowy pożyczkowa i kredytowe. Zrób zestawienie, które z nich są dla Ciebie najbardziej kosztowne, tj. mają najwyższe opłaty, naliczane są najwyższe odsetki. Skup się na spłacie jednej z tych umów i staraj się jak najwięcej i jak najszybciej ją nadpłacać.

Kolejnym sposobem na oddłużenie jest restrykcyjne pilnowanie budżetu domowego. Możliwe, że będziesz musiał zrezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń np. wyjść do kina, teatru.

Jak wyjść z długów – kontakt z wierzycielem

Wielu wierzycieli stosuje windykację bezpośrednią. Próbuje się kontaktować telefonicznie, wysyła maile, smsy. Niektórzy prowadzą również tzw. windykację terenowa, co oznacza wizytę windykatora w domu dłużnika. Takie działania mogą i maja prawo wywołać u dłużnika lek. Jednak milczenie dłużnika i unikanie kontaktu z wierzycielem nie prowadzi do niczego dobrego. Trzeba pamiętać, że takie zachowanie może doprowadzić, do złożenia przez wierzyciela pozwu o zapłatę a następnie do egzekucji komorniczej. To ostatecznie dłużnik będzie ponosił koszty postępowania sądowego oraz opłat egzekucyjnych. I tak zamiast oddłużenia, dłużnik sam doprowadza do powiększania swojego zadłużenia. Narastanie długów komorniczych tylko prowadzi do dalszego zadłużenia się. O ile przy jednym zadłużeniu komornik mógłby zająć tylko np. nasze dochody o tyle przy większej ilości zadłużeń lub ich większej kwocie może dojść do sprzedaży posiadanej przez nas nieruchomości. A doświadczenie pokazuje, że po sprzedaży całego majątku dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego i tak na koniec zostaje on z niespłacalnym długiem. Ciężko jest się pozbyć długów komorniczych.

Jednak jeżeli dojdzie już do egzekucji komorniczej, skontaktuj się z komornikiem i zaproponuj mu dobrowolne wpłaty, aby w ten sposób nie zajmował Twojego wynagrodzenia, rachunków bankowych. Dziś wiele banków pobiera dodatkową opłatę za zajecie rachunku bankowe i realizację zajęcia komorniczego i nie są to kwoty kilku złotowe …..

Jak wyjść z długów – ogłoszenie upadłości

W niektórych sytuacjach, najlepszym rozwiązaniem na oddłużenie będzie po prostu ogłoszenie upadłości. Mowa również o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.  Rozwiązanie to będzie najlepsze dla osób z dużą ilością długów lub gdy wysokości długu znacznie przekracza majątek dłużnika i wiadome jest, że pomimo sprzedaży całego majątku przez komornika nie ma szans na oddłużenie.

W takiej sytuacji nie sposób jest nie pomyśleć o upadłości konsumenckiej. Co prawda ogłoszenie upadłości również doprowadzi do sprzedaży całego majątku dłużnika. Syndyk również będzie zajmował wynagrodzenie dłużnika, ale w przeciwieństwie do egzekucji, to upadłość konsumencka jest szansą na oddłużenie osób fizycznych. Skutkiem upadłości konsumenckiej będzie zawsze sprzedaż majątku dłużnika, ale w przypadku sprzedaży np. mieszkania dłużnika ma on szansę na przyznanie określonej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta. Ponadto po zakończeniu całego postepowania upadłościowego nie będzie miał już żadnych długów.

Czasami więc lepiej pomyśleć zawczasu czy jedynym rozsądnym wyjściem na oddłużenie kredytów nie będzie właśnie upadłość konsumencka. Może się okazać, że ogłoszenie upadłości będzie jedynym wyjściem na oddłużenie chwilówek, oddłużenie kredytów.

Jeżeli wiąż zastanawiasz się jak wyjść z długu, pamiętaj, nie ma jedynego i tego właściwego sposobu z którego mogą skorzystać wszyscy zadłużeni. Na to jak wyjść z długów musi sobie odpowiedzieć każdy dłużnik z osobna. Musi on się zastanowić nad tym jedynym i właściwym sposobem dla siebie jak się oddłużyć.

Jak wyjść z długów pomoc 

Dla niektórych zadłużonych, oddłużenie może się wydawać abstrakcją. Mogą sobie nie dać sami rady z tym jak się oddłużyć z chwilówek. Jednak cokolwiek dłużnik nie postanowi, jakiekolwiek rozwiązanie nie podejmie, musi pamiętać o tym, aby raczej nie korzystać z pomocy firm oddłużeniowych lub tzw. rzecznika praw dłużnika. Firmy oddłużeniowe nie pracują za darmo. Oczywiście ich usługi są odpłatne. Czasami są to bardzo wysokie wynagrodzenie.

Nie można również udać się po pomoc do tzw. rzecznika praw dłużnika. W Polsce takiej instytucji nie ma. Jest to pomysł firmy windykacyjnej, a sprawą zajął się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Długi jak z nich wyjść – podsumowanie

Na koniec zadajmy pytanie, jak wyjść z długów w parabankach, czy to jest w ogóle możliwe? Wszystko tak naprawdę zależy od postawy samego dłużnika. Jeden z dłużników, aby pozbyć się nachodzącego go w domu windykatora zaciągnie kolejny dług na spłatę. I rzeczywiście, jest to jakieś rozwiązanie, sposób na chwilowy spokój w domu. Ale czy to jest jednak ten właściwy sposób na to jak się oddłużyć z chwilówek. No raczej nie, bo zwiększa zadłużenie, czasami nawet bardzo. Drugi dłużnik, zdając sobie sprawę z tego, że ma problemy finansowe nie pomyśli o kolejnej pożyczce. Będzie starł się dojść do porozumienia z wierzycielem. Oczywiście, należy pamiętać, że nie każdy wierzyciel będzie skłonny do zawarci ugody z dłużnikiem. Ale rozmowa z wierzycielem jest pierwszym sposobem na długi jak z nich wyjść i niezbędnym.

Pamiętaj, że sposobem na długi jak z nich wyjść jest czasami oszczędniejsze życie, rezygnacja na jakiś czas z pewnych udogodnień. W oszczędzaniu pomoże Ci przegląd miesięcznych wydatków. Na pewno wśród nich są takie, które pomogą Ci znaleźć dodatkowy zastrzyk pieniędzy.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button