fbpx

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego, a konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

W związku z pandemią COVID-19 na terenie naszego kraju od 20 marca 2020 r. wprowadzono stan epidemii i ustanowiono wiele przepisów, które miały ograniczyć jej skutki. Jednym z nich jest art. 15zzra ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID), który reguluje termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a brzmi w następujący sposób:
– jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Oznacza to, iż jeżeli w Polsce obowiązuje stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, a przedsiębiorca/spółka stała się niewypłacalna z powodu COVID-19, to obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości rozpocznie się dopiero, gdy w Polsce nie będzie obowiązywał ani stan epidemii ani stan zagrożenia epidemicznego.

Stan epidemii został zniesiony w Polsce w dniu 16 maja 2022 r. Z dniem 1 lipca 2023 r. planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, iż termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości znacznie biec od 1 lipca 2023 r. Pamiętajmy, że zgodnie z treścią art. 21 ustawy prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany do złożeni wniosku o upadłość w terminie 30 dni.

Więcej informacji o ogłoszeniu upadłości firmy można przeczytać tutaj

Call Now Button