fbpx

Upadłość Getin Noble Bank – co teraz powinni zrobić wierzyciele

W dniu 20 lipca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej jako: KRZ) została opublikowana informacja o upadłości Getin Noble Banku. Co to oznacza dla wierzycieli upadłego banku? Poniżej wskazujemy kilka wskazówek i istotnych terminów, których niedochowanie może stanowić dla nich dodatkowe obciążenie.

Zgłoszenie wierzytelności

Od dnia 20 lipca 2023 r. biegnie 30- dniowy termin na dokonanie zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ do masy upadłości Getin Noble Banku. Termin ten co do zasady upływa w dniu 19 sierpnia 2023 r., lecz jest to sobota, co skutkuje stwierdzeniem, iż ostatni dzień na dokonanie  bezpłatnego zgłoszenia wierzytelności upływa w dniu 21 sierpnia 2023 r. Dlatego bezpłatnego? Zgłoszenia wierzytelności można dokonać w toku toczącego się postępowania upadłościowego, lecz jeśli dojdzie do tego po upływie ww. terminu, to spóźniona osoba będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty, która aktualnie wynosi 1.010,49 zł.

Potrącenie

Samo dokonanie zgłoszenia wierzytelności może być niewystarczające. Mianowicie, dokonując zgłoszenia wierzytelności należy wskazać sumę roszczenia – kwotę, która w naszej ocenie powinna zostać nam zwrócona przez Bank. Ze względu jednak na regulację prawa upadłościowego, w przypadku umowy wzajemnej, wierzyciel dokonując zgłoszenia wierzytelności powinien dokonać faktycznego rozliczenia umowy. Co to oznacza? Wierzyciel powinien złożyć oświadczenie o potrąceniu należności przysługującej mu od Banku, z należnością przysługującą Bankowi od wierzyciela, co jest potocznie nazywane kompensatą. Oświadczenie o potrąceniu należy złożyć jednocześnie wraz ze zgłoszeniem wierzytelności, ponieważ brak wskazanego oświadczenia w zgłoszeniu uniemożliwia w przyszłości dokonanie rozliczenia umowy w postaci opisanej kompensaty.

PAMIETAJ! Ustawowy termin na dokonanie zgłoszenia wierzytelności upływa już za tydzień tj. 21 sierpnia 2023 r. Jeśli masz wątpliwości lub nie wiesz jak dokonać zgłoszenia wierzytelności i złożyć skuteczne oświadczenie o potrąceniu służymy pomocą.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo na adres: [email protected]

Call Now Button