fbpx

Artykuły

Problematyka wypowiadania umów w toku postępowania o zatwierdzenie układu

Wstęp Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych wymienionych w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne. Jest to jednocześnie najpopularniejsze postępowanie restrukturyzacyjne. W 2022 roku postępowania o zatwierdzenie układu stanowiły ponad 90% wszystkich otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jednakże osiągnięcie …

Problematyka wypowiadania umów w toku postępowania o zatwierdzenie układu Read More »

Iluzoryczna ochrona przeciwegzekucyjna w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Uproszczona, pozasądowa forma otwarcia i prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, a także przewidziana w przypadku dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ochrona kluczowych umów i ochrona przeciwegzekucyjna skłaniają zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorców do coraz częstszego sięgania po to rozwiązanie. Jakkolwiek postępowanie o zatwierdzenie układu jest najczęściej otwieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym, tak należy zwrócić uwagę na to, że …

Iluzoryczna ochrona przeciwegzekucyjna w postępowaniu o zatwierdzenie układu Read More »

Jak wyjść z długów

Jak wyjść z długów

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Krajowy Rejestr Długów, średnie zadłużenie, przypadające na jednego konsumenta, to 18 651 zł. Długi Polaków wynoszą w 2022 r. już 45,2 mld zł. Ma je 2,4 mln osób. W niniejszym wpisie podpowiemy jak wyjść z długów chwilówek a także jak wyjść z długów w parabankach oraz gdzie szukać pomocy. Oddłużenie Wiele osób, …

Jak wyjść z długów Read More »

Wierzytelności wyłączone z układu

Ostatni wpis poświeciliśmy wierzytelnościom objętym układom z mocy ustawy, zajdziesz go tutaj. Już wówczas wskazywaliśmy, że nawet jeżeli dana wierzytelności jest objęta układem, to są dla niej wyjątki, o których należy pamiętać.  Dziś opiszemy wierzytelności, które zostały wyłączone przez ustawodawcę z układu. Czy również od tej zasady będą wyjątki? Wierzytelności poza układowe Zanim zaczniemy wyjaśniać, …

Wierzytelności wyłączone z układu Read More »

Wierzytelności objęte układem

Ustawa prawo upadłościowe rozróżnia wierzytelności, które są objęte układem z mocy prawa oraz te, które są z układu wyłączone. Nawet jeżeli nie znamy poszczególnych przepisów prawnych, intuicyjnie możemy wskazać, które z wierzytelności będą objęte układem. Trudność powstaje w przeciwną stronę, tj. które z wierzytelności nie wchodzą do układu. Poniżej przedstawiamy zasady, którymi należy się kierować …

Wierzytelności objęte układem Read More »

upadłość blog

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta

Czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiedząc, że syndyk sprzeda nasze mieszkanie w którym mieszkamy i wychowujemy nasze dzieci? Nie jeden konsument zadaje sobie takie pytanie i boryka się z wyborem, czy wybrać dach nad głową i nieustające problemy ze spłatą zadłużeń czy pogodzić się ze stratą domu ? Jednak w przypadku upadłości konsumenckiej, …

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta Read More »

Nadzorca sądowy

Kolejny organ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. O innych organach pisaliśmy tutaj. Poniżej przekazujemy informacje, o których powinien wiedzieć każdy dłużnik przed rozpoczęciem współpracy z nadzorca sądowym. Kiedy nadzorca sądowy? Na wstępie wskazać należy, że z ustanowieniem nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym mamy do czynienia w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której sąd wyda …

Nadzorca sądowy Read More »

Przechwytywanie na bloga

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel

01 grudnia 2021 r. uruchomiono Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej również jako Rejestr). Prace nad nim trwały kilka lat, tym większe uznanie dla wytrwałości jego autorów. Co do zasady, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest uwieńczeniem informatyzacji polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki niemu, sprawy w których wniosek złożono po 30 listopada 2021 r. będą nie tylko rejestrowane …

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel Read More »

Nadzorca układu

Ostatnio pisaliśmy, że nadzorca układu wybierany jest przez dłużnika i jest to podmiot właściwy do postępowania o zatwierdzenie układu. Ponieważ postępowanie o zatwierdzenie układu jest najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym ze względu na odformalizowanie, dziś opiszemy to co powinien wiedzieć każdy dłużnik przed podpisaniem umowy z nadzorca układu. Umowa z nadzorcą układu Nadzorcę układu wybiera dłużnik. …

Nadzorca układu Read More »

Nadzorca i zarządca

W poprzednich wpisach opisaliśmy sąd restrukturyzacyjny i sędziego komisarza. W postępowaniu restrukturyzacyjnym możemy mieć jeszcze do czynienia  z nadzorcą układu, nadzorcą sądowym albo zarządcą. To, z którym z organem będziemy mieli do czynienia zależy od rodzaju toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego, o rodzajach postępowań pisaliśmy tutaj. Najogólniej rzecz ujmując: nadzorca układu występuje w postępowaniu o zatwierdzenie …

Nadzorca i zarządca Read More »

Call Now Button