fbpx
upadłość blog

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta

Czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiedząc, że syndyk sprzeda nasze mieszkanie w którym mieszkamy i wychowujemy nasze dzieci? Nie jeden konsument zadaje sobie takie pytanie i boryka się z wyborem, czy wybrać dach nad głową i nieustające problemy ze spłatą zadłużeń czy pogodzić się ze stratą domu ? Jednak w przypadku upadłości konsumenckiej, o której pisaliśmy tutaj jest alternatywa.

Kto może złożyć wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ?

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. (wejście w życie w dniu 24 marca 2020 r.) do ustawy prawo upadłościowe został dodany przepis, który daje możliwość wydzielenia tzw. kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Beneficjentem wydzielonej kwoty może być:

  • upadły będący osobą fizyczną a także
  • upadły przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Dodatkowo należy pamiętać, że do wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niezbędne jest aby:

  • w skład masy upadłości wchodził lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny,
  • w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym zamieszkiwał upadły i osoby pozostających na jego utrzymaniu.

Powyższe kryteria wynikają z tego, że kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych co do zasady jest wydzielana zawsze ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Pamiętać również należy, że przyznanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest zawsze na wniosek upadłego.

Wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Jak każde pismo procesowe, wniosek powinien zawierać elementy wymagane przez przepisy a także elementy dodatkowe.

Przede wszystkim, oprócz elementów jak: miejscowość i data, wniosek powinien zawierać imię i nazwisko upadłego, adres, sygnaturę postępowania upadłościowego, organ do którego jest kierowany, tj. sędziego – komisarza oraz adres sądu.

Następnie we wniosku należy wskazać, że wnosimy o wydzielenie określonej kwoty (należy wskazać jej wysokość) z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego ewentualnie domu jednorodzinnego. W zakresie kwoty o jaką można wnosić, to powinna ona odpowiadać przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. W uzasadnieniu wniosku należy również wskazać jaka nieruchomość została sprzedana, za jaką kwotę, ilość osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz koszty wynajęcia lokalu w miejscowości w której upadły mieszka i okolicach. Oczywiście możliwe jest załączenie do wniosku wydruk z przykładowych ofert najmu lokalu danej miejscowości.

O wysokości kwoty zawsze decyduje sędzia – komisarza, który będzie brał pod uwagę:

  • potrzeby mieszkaniowe upadłego,
  • liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu,
  • ale również zdolności zarobkowe upadłego,
  • sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
  • a nawet i opinię syndyka.

Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie i to w przypadku gdy sędzia – komisarza odmówi przyznania kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ogóle lub przyzna kwotę niższą niż wnioskowana.

Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tylko po sprzedaży ?

Ustawa prawo upadłościowe dopuszcza również, przegnanie upadłemu zaliczki na poczet kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Z tym że taka możliwość istniej tylko gdy fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty.

Powyższe rozwiązanie ma zasadnicze znacznie w kontekście opróżnienia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  przed ich sprzedażą. Zasadą jest, że zanim dojdzie do sprzedaży lokalu lub domu, powinny być one najpierw opuszczone przez upadłego i osób będących na jego utrzymaniu. CO wynika z faktu, że wartość nieruchomości zamieszkałej mogłaby być znacznie obniżona, co oczywiście nie jest korzystane ani dla masy upadłości ani dla samego upadłego.

Również w przypadku zaliczki, to upadły powinien złożyć wniosek o jej przyznanie.

Autor:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Call Now Button