fbpx

DEVELOPMENT SYSTEM sp. z o.o.

Sąd: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VIII Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 18 marca 2022 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, ukazało się obwieszczenie nr 20220318/00021 o ustaleniu dnia układowego DEVELOPMENT SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Dłużnik”) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000247364 oraz posiadającej nr NIP 8992553811), adres ul. Powstańców Śląskich 95, II p., 53-332  Wrocław, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „PR”) Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie umowy zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Wierzbicki Doradcy Restrukturyzacyjni i Syndycy sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 861). Dłużnik nie jest pozbawiony prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Obwieszczenie

 

Call Now Button