fbpx
Przechwytywanie na bloga

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel

01 grudnia 2021 r. uruchomiono Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej również jako Rejestr). Prace nad nim trwały kilka lat, tym większe uznanie dla wytrwałości jego autorów. Co do zasady, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest uwieńczeniem informatyzacji polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki niemu, sprawy w których wniosek złożono po 30 listopada 2021 r. będą nie tylko rejestrowane w tym portalu, ale przede wszystkim, będą za pośrednictwem tego portalu prowadzone. Założenie jest takie, aby akta postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych były tylko „on-line”. Innymi słowy, sprawy które zostały wszczęte na wniosek wniesiony lub podstawa do ujawnienia informacji zaistniała po 30 listopada 2021 r. będą prowadzone tylko w systemie informatycznym.

Więcej informacji na temat artykułu, który ukazał się w International Bar Association możecie znaleźć tutaj

Zachęcamy do lektury.

 

Call Now Button