fbpx

Bez kategorii

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - brak ochrony dla członków zarządów za zobowiązania spółki ? cz. I

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – brak ochrony dla członków zarządów za zobowiązania spółki ? cz. I

Od 01 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1080). Nowelizacja, dodaje art. 226 a 226 h do ustawy prawo restrukturyzacyjne, wprowadzając nowe zasady postępowania o zatwierdzenie układu. Zmiany te miały nawiązywać …

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – brak ochrony dla członków zarządów za zobowiązania spółki ? cz. I Read More »

Urszula Maria Sadowska

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Urszuli Marii Sadowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy al. Władysława Reymonta 17 m.14 (kod pocztowy: 01-840), PESEL 86072917088 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława …

Urszula Maria Sadowska Read More »

Upadłość firmy, spółki, przedsiębiorcy - Wniosek o upadłość firmy

Upadłość firmy, spółki, przedsiębiorcy – Wniosek o upadłość firmy

Upadłość jest specjalną procedurą sądową, której celem jest wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Zdolność upadłościowa. Upadłość może być wszczęta wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczą, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej O tzw. upadłości konsumenckiej pisaliśmy tutaj. Oczywiście, od powyższej zasady są wyjątki i tak, zdolności upadłościowej nie mają: Skarb Państwa jednostki samorządu terytorialnego …

Upadłość firmy, spółki, przedsiębiorcy – Wniosek o upadłość firmy Read More »

Call Now Button