fbpx

Bez kategorii

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel

01 grudnia 2021 r. uruchomiono Krajowy Rejestr Zadłużonych[1] (dalej również jako Rejestr). Prace nad nim trwały kilka lat, tym większe uznanie dla wytrwałości jego autorów. Co do zasady, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest uwieńczeniem informatyzacji polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki niemu, sprawy w których wniosek złożono po 30 listopada 2021 r. będą nie tylko rejestrowane …

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel Read More »

Urszula Maria Sadowska

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Urszuli Marii Sadowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy al. Władysława Reymonta 17 m.14 (kod pocztowy: 01-840), PESEL 86072917088 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława …

Urszula Maria Sadowska Read More »

Call Now Button