fbpx

Informatyzacja polskiego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – implikacje, które powinien znać wierzyciel

01 grudnia 2021 r. uruchomiono Krajowy Rejestr Zadłużonych[1] (dalej również jako Rejestr). Prace nad nim trwały kilka lat, tym większe uznanie dla wytrwałości jego autorów. Co do zasady, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest uwieńczeniem informatyzacji polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki niemu, sprawy w których wniosek złożono po 30 listopada 2021 r. będą nie tylko rejestrowane w tym portalu, ale przede wszystkim, będą za pośrednictwem tego portalu prowadzone. Założenie jest takie, aby akta postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych były tylko „on-line”. Innymi słowy, sprawy które zostały wszczęte na wniosek wniesiony lub podstawa do ujawnienia informacji zaistniała po 30 listopada 2021 r. będą prowadzone tylko w systemie informatycznym.

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest na stronie: https://prs.ms.gov.pl/krz. Wprowadzony ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 z późn. zm.)

Autorzy:

Przemysław Wierzbicki | doradca restrukturyzacyjny

Edyta Wróblewska | radca prawny

 

Wierzbicki, Wroblewska – Digitalisation of Polish bankruptcy and restructuring proceedings

Call Now Button