fbpx

Upadłości

Urszula Maria Sadowska

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Urszuli Marii Sadowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy al. Władysława Reymonta 17 m.14 (kod pocztowy: 01-840), PESEL 86072917088 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława …

Urszula Maria Sadowska Read More »

Michał Skoczowski

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Michała Skoczowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Pustola 32a m.18, 01-107, PESEL: 85051407679, NIP: 7272659656 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. Postępowanie …

Michał Skoczowski Read More »

Danuta Przykuta

Postanowieniem z dnia 20 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Danuty Przykuty, zamieszkałej w Brwinowie przy ulicy Szkolnej 14 (kod pocztowy: 05-840), PESEL 53032603484, NIP 5291002548 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. …

Danuta Przykuta Read More »

Joanna Bojemska – Zarychta

Postanowieniem z dnia 4 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Joanny Bojemskiej – Zarychta, zamieszkałej w Nowym Prażmowie (PESEL 45022203527) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.  Postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie …

Joanna Bojemska – Zarychta Read More »

Beata Jarzębska

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. IX GU 682/21 „of”  postanowił ogłosić upadłość Beaty Jarzębskiej, zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Klonowej 21B m. 37, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, PESEL: …

Beata Jarzębska Read More »

Katarzyna Adam

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem, w sprawie o sygn. IX GU 507/21 „of”  postanowił ogłosić upadłość Katarzyny Adam, zamieszkałej w Siedlcach przy ul. Dreszera 11/78, 08-110 Siedlce, PESEL 79073007663 jako osoby fizycznej nieprowadzącej …

Katarzyna Adam Read More »

Jacek Załucki

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jacka Załuckiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Majdańskiej 9 m. 23, 04 – 088 Warszawa, PESEL: 76072401078 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. …

Jacek Załucki Read More »

Agnieszka Parafiniuk

Postanowieniem z dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Agnieszki Parafiniuk, zamieszkałej w Pruszkowie, przy ul. Jasnej 8 m. 34, 00 – 212 Pruszków, PESEL: 84041712304 jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego.  …

Agnieszka Parafiniuk Read More »

Katarzyna Kasprzak

Postanowieniem z dnia 14 marca 20219 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Katarzyny Kasprzak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Otwocku, przy ul. Pułtuskiej 5, 05 – 400 Otwock, PESEL: 80050114223 i wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Wierzbickiego. Postępowanie upadłościowe …

Katarzyna Kasprzak Read More »

Ewa Hołubiuk

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 913/20 „of”,  postanowił ogłosić upadłość Ewy Hołubiuk, zamieszkałej 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 87, PESEL: 52060908501, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i …

Ewa Hołubiuk Read More »

Call Now Button