fbpx

Nieruchomości

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Macieja Grzywny sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,09 ha położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żurawiej 3, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą …

Nieruchomość gruntowa Read More »

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dariusza Kozińskiego sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/10 w prawie własności nieruchomości lokalowej  numer 69 położonej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,  przy ulicy Budowlanych 5 w miejscowości  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi …

Nieruchomość gruntowa Read More »

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, nr działki 59, dla której Sąd Rejonowy Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą nr PL1O/00022097/0 zostanie sprzedana w trybie przetargu za …

Nieruchomość gruntowa Read More »

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż …

Nieruchomość gruntowa Read More »

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Hołubiuk sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 36/60 w prawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 573m2 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Aleja Jana Pawła II (działka oznaczona nr ewid. 2576/5), dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział …

Nieruchomość gruntowa Read More »

Call Now Button