fbpx

Nieruchomość gruntowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Mistrzewice, gmina Młodzieszyn, nr działki 59, dla której Sąd Rejonowy Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą nr PL1O/00022097/0 zostanie sprzedana w trybie przetargu za cenę nie niższą niż 191.639,30 zł, która stanowi 85 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa.

Kontakt
Tel. +48 378 26 14
E-mail: upadł[email protected]

Call Now Button