fbpx

Upadłości w toku

Aktualne

Urszula Maria Sadowska

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Urszuli Marii Sadowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy...

Czytaj dalej

Michał Skoczowski

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Michała Skoczowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul....

Czytaj dalej

Danuta Przykuta

Postanowieniem z dnia 20 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Danuty Przykuty, zamieszkałej w Brwinowie przy ulicy...

Czytaj dalej

Joanna Bojemska – Zarychta

Postanowieniem z dnia 4 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Joanny Bojemskiej – Zarychta, zamieszkałej w Nowym...

Czytaj dalej

Beata Jarzębska

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. IX GU 682/21...

Czytaj dalej

Katarzyna Adam

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem, w sprawie o sygn. IX GU...

Czytaj dalej

Jacek Załucki

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jacka Załuckiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Majdańskiej...

Czytaj dalej

Agnieszka Parafiniuk

Postanowieniem z dnia 27 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Agnieszki Parafiniuk, zamieszkałej w Pruszkowie, przy ul. Jasnej...

Czytaj dalej

Katarzyna Kasprzak

Postanowieniem z dnia 14 marca 20219 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Katarzyny Kasprzak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,...

Czytaj dalej

Ewa Hołubiuk

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 913/20 „of”,  postanowił...

Czytaj dalej

Anna Kuroczko

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Anny Kuroczko, zamieszkałej w Dębówce 54 A,...

Czytaj dalej

Tomasz Hołubiec

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. IX GU 43/21...

Czytaj dalej

Maciej Grzywna

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 1668/17 postanowił ogłosić...

Czytaj dalej

Sebastian Prygiel

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XIX GU 1379/20 postanowił ogłosić...

Czytaj dalej

VISMAG sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 167/20, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych...

Czytaj dalej
Call Now Button